Drukuj

 

Pożyczki pod zastaw mieszkania

Jakie dokumenty są niezbędne do realizacji pożyczki pod zastaw mieszkania?
 
 
  • odpis księgi wieczystej, jeżeli nie ma księgi wieczystej to zaświadczenie ze spółdzielni o sprzedaży mieszkania
  • zaświadczenie z urzędu meldunkowego o ilości osób zameldowanych w mieszkaniu
  • zaświadczenie ze spółdzielni o braku zaległości czynszowych, jeżeli natomiast zaległości istnieją to zaświadczenie o ich wysokości
  • akt notarialny kupna lub przydział lokalu
  • zdjęcie budynku mieszkalnego wraz z wejściem do budynku, zdjęcie klatki schodowej i pomieszczeń
  • opis sytuacji finansowej, obciążeń oraz oczekiwanej kwoty pożyczki
  • dane właściciela nieruchomości: imię i nazwisko, numer telefonu itp.

Po przesłaniu kompletu dokumentów następuje weryfikacja i analiza, a następnie udzielana jest decyzja o przyznaniu bądź też nie pożyczki (proces ten trwa maksymalnie 24h).  Uwaga - na tym etapie nie są pobierane żadne opłaty wstępne!


 
W przypadku pozytywnej decyzji kontaktujemy się z państwem w celu uzgodnienia szczególów umowy (ew. na życzenie możemy przesłać stosowny wzór). W przypadku naszej oferty stosujemy wyłącznie umowę notarialną - przeniesienia własności nieruchomości pod zabezpieczenie pożyczki. W końcowej fazie uzgadnianie są z Klientem szczegóły dotyczące podpisania umowy notarialne (miejsca i terminu oraz godziny spotkania). Wypłata środków następuje natychmiast po podpisaniu umowy - w obecności notariusza.
 
 

 

| + - | RTL - LTR